Для пільгового переходу на продукти BAS з 1С:Підприємство встановлено симолічну ціну 300,00 грн. з 1 листопада 2019 року

Протягом 2018-2019 рр. було випущено ряд рішень для автоматизації бізнесу під торговою 
маркою BAS: BAS Документообіг КОРП, BAS Управління торгівлею, BAS Роздрібна торгівля, 
BAS Бухгалтерія ПРОФ. При цьому користувачам аналогічних рішень 1С:Підприємства було 
надане право безкоштовного переходу на нові продукти за наявності діючого договору ІТС.


Ми отримуємо зауваження від користувачів і членів Всеукраїнської громадської організації 
«Спілка автоматизаторів бізнесу» (САБ) (см. докладніше http://unionba.com.ua/) щодо 
труднощів обліку безкоштовно отриманих нових продуктів, які полягають у наступному.

У разі безкоштовного отримання об’єкта нематеріальних активів (НМА) в бухгалтерському 
обліку слід показати дохід, оскільки дотримуються критерії його визнання (п.5 ПСБО 15), 
зокрема, відбувається збільшення активів підприємства, і сума доходу може бути достовірно 
визначена. Згідно п.21 ПСБО 15 дохід відображається в сумі справедливої вартості 
отриманих активів. Справедливою вартістю об’єкта НМА згідно з додатком до ПСБО 19 
є поточна ринкова вартість, а за відсутності такої вартості – оціночна вартість, 
яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими 
та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації.

За справедливою вартістю буде не тільки відображатися дохід, а й здійснюватися зарахування 
НМА на баланс, оскільки згідно п.13 ПСБО 8 первісною вартістю безоплатно отриманого 
нематеріального активу є його справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, 
передбачених п.11 ПСБО 8.

Тобто у бухгалтера в даному випадку виникає складність з визначенням справедливої 
вартості, оскільки це якась оціночна вартість, і найчастіше саме на її визначення 
звертають увагу контролюючі органи під час перевірок. Крім цього, отримання безкоштовного 
об’єкта НМА збільшує «бухгалтерський» дохід, а отже, збільшує і фінансовий результат, 
приводячи до збільшення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму справедливої 
вартості.

У разі придбання НМА (наприклад, на умовах пільгового апгрейда) в обліку виникає новий 
об’єкт, який зараховується на баланс за первісною вартістю придбаного НМА, що складається 
з ціни (вартості) придбання та інших витрат, передбачених п.11 ПСБО 8. 

З огляду на вищесказане повідомляємо, що для спрощення бухгалтерського обліку переходу 
на продукти BAS з 1 листопада 2019 року пільговий перехід на основні поставки BAS 
з аналогічних основних поставок 1С:Підпріємство буде здійснюватися за фіксованою 
ціною 300 грн. без ПДВ. 


Звертаємо увагу, що пільговий апгрейд виконується тільки на основну поставку товару 
без урахування додаткових і серверних ліцензій. Обмежень по термінах пільгового 
апгрейда немає.

Звертаємо увагу, що всі заявки на пільговий апгрейд, починаючи 1 листопада 2019 р. 
будуть відвантажуватися за ціною 300 грн. без ПДВ незалежно від термінів подачі.


Повний список пільгових апгрейдів наведено в Додатку до цього листа.

Якщо користувач, який раніше замінив основну поставку на умовах пільгового переходу 
за нульовою вартістю (безкоштовно), бажає отримати видатковий документ, він має 
звернутися до обслуговуючого його партнера-члена САБ. Партнер, в свою чергу, відправляє 
запит дистрибутору із зазначенням відвантаженого реєстраційного номера продукту та номера 
заявки. Дистрибутор після узгодження з Партнерським відділом САБ оформляє відповідні 
видаткові документи. Терміни узгодження – не більше 3 робочих днів з моменту звернення 
партнера до дистрибутора. Документи оформляються датою узгодження.

ДОДАТОК
ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИХ ПЕРЕХОДІВ КОРИСТУВАЧІВ ОСНОВНИХ ПОСТАВОК 1С:ПІДПРИЄМСТВО 
НА АНАЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ BAS

Продукт 2900001847704 «BAS Бухгалтерія. ПРОФ» можуть отримати на умовах пільгового 
апгрейда зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів, що мають 
діючий договір ІТС:
• 4601546030573 1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины;
• 4601546045348 1С:Бухгалтерия 8 для Украины (USB);
• 4601546095725 1С:Бухгалтерия 8 для Украины;
• 4820179070019 1С:Бухгалтерія для України;
• 4820179070026 1С:Бухгалтерия 8 для Украины;
• 4820179070033 1С:Бухгалтерія для України USB;
• 4820179070040 1С:Бухгалтерия для Украины USB;
• 2900001799041 1С:Бухгалтерія 8 для України.

Продукт 2900001847711 «BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів» можуть отримати 
на умовах пільгового апгрейда зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних 
продуктів, що мають діючий договір ІТС:
• 4601546035332 1С:Предприятие 8.0. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии  для Украины;
• 4601546045362 1С:Предприятие. 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины (USB);
• 4601546095732 1С:Предприятие 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины;
• 4820179070057 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователе;
• 4820179070064 1С:Підприємство 8. Комплект на 5 користувачів Бухгалтерії для України;
• 4820179070071 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей (USB);
• 4820179070088 1С:Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів (USB);
• 2900001799058 1С:Бухгалтерія 8 для України. Комплект на 5 користувачів.

Продукт 2900001847766 «BAS Роздрібна торгівля» можуть отримати на умовах пільгового 
апгрейда зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів, що мають 
діючий договір ІТС:
• 4601546055651 1С:Предприятие 8. Розница для Украины (USB);
• 4601546095770 1С:Предприятие 8. Розница для Украины;
• 4820179070293 1С:Предприятие 8. Розница для Украины (USB);
• 4820179070279 1С:Предприятие 8. Розница для Украины;
• 2900001801409 1С:Підприємство 8. Роздрібна торгівля для України.

Продукт 2900001961516 «BAS Управління торгівлею» можуть отримати на умовах пільгового 
апгрейда зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів, що мають 
діючий договір ІТС:
• 4601546018847 1С:Предприятие 8.0. Управление торговлей  для Украины;
• 4601546047489 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины (USB);
• 4601546095756 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины;
• 4820179070095 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины;
• 4820179070101 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України;
• 4820179070118 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины (USB);
• 4820179070125 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України (USB);
• 2900001799096 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України.

Продукт 2900001878241 «BAS Документообіг КОРП» можуть отримати на умовах пільгового 
апгрейда зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів, що мають 
діючий договір ІТС:
• 4601546095695 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;
• 4820179070460 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины;
• 4820179070477 1С:Підприємство 8. Документообіг КОРП для України;
• 2900001356817 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины. 

Щиро ваші, Ассоа!Добавить комментарий